Bukpalpation ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vid 3:e veckan känns fosterblåsorna runda ca 15 mm i diameter Vid 4:e veckan är de mer ovala och ca 25 mm, i diameter Vid 5:e veckan är de tydligt ovala och börjar att flyta ihop. De är ca 30– 35 mm, i diameter Ultraljud kan göras från 25 – 30 dagars dräktighet och fram till valpningen. Röntgen kan göras från ca 42 dagars dräktighet

Fostrets utveckling ~~~~~~~~~~~~~~~~ Det befruktade ägget passerar genom äggledaren inom loppet av 2-4 dagar och når livmoderhornet 4-5 dagar efter parningen, 10 dagar senare gror det fast i livmoderslemhinnan. 13:e dygnet Kroppen börjar formas. 14:e dygnet Synpigmentet och öronformationen bildas. Nervsystemet börjar skapas. 15:e dygnet Tre hjärndelar skapas. 17:e dygnet Den fjärde hjärndelen och öronlappen skapas. 18:e dygnet Frambensutskotten och luktsinnet börjar skapas. 19:e dygnet Bakbensutskotten börjar skapas. 20:e dygnet Huvudet rör vid hjärtanlaget, noshålan, huvudplattan. 21:a dygnet Muskler skapas, ögonen är välformade och pigmenterade. 22:a dygnet Bröst upphöjt, frambenshandplattan börjar skapas. 24:e dygnet Frambensfingrarna separeras gradvis, taktila hår bildas, läppfolliklar och urbröstet anlagt. Ögonlocket. 26:e dygnet Bakbenstårna separeras. 27:e dygnet Alla tår är separerade. Tungan är synlig. Hårsäckarna är anlagda på kroppen. 28:e dygnet Ögonlocken börjar att stängas. Klorna bildas. 30:e dygnet Ögonlocken nästan färdig stängda. 31:a dygnet Ögonlocken sammansmälta. 32:a dygnet Gommen sluten. 37:e dygnet Känselhår finns på huvudet. 46:e dygnet Finhåret dyker upp på kroppen, nosen börjar att pigmenteras, klorna härdar i spetsarna. 50:e dygnet Finhåret täcker kroppen. Klorna är vita, hårda och färdigutvecklade. Huden pigmenterad. 60-63:e dygnet Födsel